Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Fferm Penglais - 6 Person

Fferm Penglais - 6 Person

Description

Mae ein llety newydd yn Fferm Penglais are gael ar eich cyfer dros gyfnod Graddio yr haf yma (ac yn hirach na hynny os yr hoffech!).

Nid oes angen mynd i’r drafferth na’r gost o chwilio am westy drud – dewch i aros gyda ni yn lle.

Mae ein cynnig yn cynnwys defnydd neilltuedig o’n fflatiau ar gyfer 6 neu 8 person, pob fflat yn cynnwys 6 neu 8 ystafell wely en-suite (yn cynnwys dillad gwely a thyweli). Ym mhob ystafell wely mae gwely dwbwl, llefydd storio a chawod fawr.

Ym mhob fflat hefyd mae cegin fawr gyda’r holl offer angenrheidiol megis, llestri, offer coginio, meicrodon, peiriant golchi llestri ac mae’r gegin  hefyd yn cynnwys rhan fel lolfa gyda seddi cyfforddus, bwrdd coffi a theledu.

Mae’r ystafelloedd ar y llawr gwaelod, cyntaf ac ail ac er nad oes lifft yn yr adeiladau mae digon o fflatiau llawr gwaelod ar gael.

Anghenion arbennig – os ydych chi neu unrhyw aelod o’ch grwp gyda unrhyw anghenion meddygol neu arbennig yna cysylltwch gyda’r Swyddfa Gynadleddau cyn archebu’r llety.

Dyma’r llety delfrydol i chi ddathlu Wythnos Graddio gyda’ch ffrindiau neu’ch teulu!

Cyfarwyddiadau

Dewisiwch y dyddiad byddwch yn cyrraed yn ogystal a nifer y nosweithiau rydych yn dymuno aros drwy ddewis un o'r isod dewisiadau.

Unwaith rydych wedi dewis y dyddiad a nifer y nosweithiau rydych yn dymuno aros, dewisiwch nifer y ty y dymunwch archebu lle iddynt, drwy newid y rhif 'Add to Basket' (fyny i gyfanswm o 2)

______________________________________________________________

Our brand new accommodation at Fferm Penglais is available for your use over Graduation Week this summer and longer!

Take the hassle out of searching for expensive hotel accommodation and stay with us!

Our offer comprises exclusive use of a 6 or 8 person flat, with each flat consisting of six or eight en-suite bedrooms (bed linen and towels provided). Each en-suite room has a full sized double bed, storage and a large shower. 

Each flat also has exclusive use of a fully equipped spacious kitchen/diner with crockery, cutlery, cooking utensils, microwave and dishwasher, and also includes a lounge area, with soft seating, coffee table and TV.

Bedrooms are situated on the ground, first and second floor levels, please note that although there is no lift access, there is plentiful ground floor accommodation.

Special requirements – if you, or any member of your group, has any medical or special requirements please contact the Conference Office for advice before making a booking.

For perfect Graduation Week accommodation for your group of friends or your family coming to celebrate your Graduation with you, this is your ideal venue!

Instructions

Please select your arrival date and the number of nights you would like to book by selecting one of the options below.

Once you have selected your arrival date and number of nights please select the number of houses you wish to book for by amending the amount you wish to Add to Basket' (upto a maximum of 2 houses)

 347
14/07/2017
15/07/2017
16/07/2017
17/07/2017
18/07/2017
19/07/2017
20/07/2017
21/07/2017
22/07/2017
23/07/2017

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code