Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Prifysgol Ddeuddydd

PAU

£15.00

Description

Deuddydd o brofi bywyd myfyrywyr Aberystwyth. Medi 14-15 2017. Agored i flwyddyn 13. Gostyngiad cynnar £15.

 

Detailed Description

Newyddion Cyffrous! Yn ol ar ei newydd wedd... Prifysgol Ddeuddydd.

Eleni bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal Prifysgol Ddeuddydd ar gyfer disgyblion Blwyddyn 13 ar 14-15 Medi 2017.

Am ddegawdau bu’r digwyddiad yn gyfle i fyfyrwyr o deithio i Brifysgol Aberystwyth i brofi bywyd ein myfyrwyr . Dewch i gael blas ar fywyd prifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg, gan gyfoethogi eich gwybodaeth o faes arbennig.

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.

Os ydych chi am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Teleri Lewis ar tme@aber.ac.uk, neu ffoniwch 01970 628786.

Cynhelir y digwyddiad ar gampws y Brifysgol yma yn Aberystwyth.

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code