Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion / Academic Quality and Records Office

Prif waith y Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion yw cadw cofnodion swyddogol ynghylch myfyrwyr a chyrsiau ar ran y Brifysgol. Wrth wneud hynny, mae’n darparu gwasanaeth pwysig i gymuned y myfyrwyr a’r gymuned academaidd.

Mae’n arwain a chefnogi gwaith staff academaidd a gweinyddol mewn nifer o feysydd gan gynnwys: rheolau a rheoliadau, sicrhau ansawdd ac asesu myfyrwyr.

 

The Academic Quality and Records Office's main role is to act as the definitive record keeper about students and courses on behalf of the University. In doing this it provides important services to the student and academic communities.

It guides and supports the work of academic and administrative staff in a number of areas including: rules & regulations, quality assurance and student assessment.

Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion / Academic Quality and Records Office

AU logo

Gyrru Dogfennau gyda Tywysydd / Courier Posting of Documents

£15.00

Description

Tal am yrru dogfennau gyda Tywysydd

Charge for sending documents by Courier
Read More
AU Logo

Parhad o IS - Cyfrifiadureg a Mynediad Llyfrgell / Continuation of IS - Computing and Library Access

£50.00

Description

Bydd y weithdrefn yn effeithio ar unrhyw fyfyriwr uwchraddedig y gofynnir iddo/iddi dalu ffi i gadw’r hawl i ddefnyddio adnoddau e-bost, llyfrgelloedd.
________________________________________________________________

Fee for postgraduate students who are required to pay a fee to keep access to email, libraries, workstations and printing facilities.
Read More

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code