Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Parhad o IS - Cyfrifiadureg a Mynediad Llyfrgell / Continuation of IS - Computing and Library Access

AU Logo

£50.00

Description

Bydd y weithdrefn yn effeithio ar unrhyw fyfyriwr uwchraddedig y gofynnir iddo/iddi dalu ffi i gadw’r hawl i ddefnyddio adnoddau e-bost, llyfrgelloedd.
________________________________________________________________

Fee for postgraduate students who are required to pay a fee to keep access to email, libraries, workstations and printing facilities.

 

Detailed Description

Bydd y weithdrefn yn effeithio ar unrhyw fyfyriwr uwchraddedig y gofynnir iddo/iddi dalu ffi i gadw’r hawl i ddefnyddio adnoddau e-bost, llyfrgelloedd, gweithfannau ac argraffu. Mae’n cynnwys myfyrwyr ymchwil y daeth eu cofrestriad i ben sy’n ‘ysgrifennu’r traethawd ymchwil’ a myfyrwyr uwchraddedig trwy gwrs sydd wedi cyflwyno ond sy

Nid oes modd ad-dalu’r ffi sy’n £100 y flwyddyn a gellir ei dalu fesul dau randaliad. Byddwch yn talu am chwe mis yn unig o hawliau defnyddwyr ar y tro. Cewch hawliau defnyddwyr hyd at ddiwedd cyfnod chwe mis, neu fe gaiff eich cofnod ei ddiw.

Os bydd angen hawliau defnyddwyr ar ddiwedd y 6 mis, rhaid i fyfyrwyr lofnodi ffurflen arall a thalu ffi ychwanegol o £50 ar gyfer 6 mis pellach o hawliau defnyddwyr.

Yr un yw’r ffi ar gyfer myfyrwyr ymchwil, trwy gwrs, amser llawn, rhan-amser, cartref a rhyngwladol.

________________________________________________________________

The fee is in affect for any postgraduate student who wishes to retain access to email, libraries, workstations and printing facilities.  This includes research students who have passed their end of registration date and are ‘writing up’ and taught postgraduates who have submitted but are now required to amend and resubmit their dissertation.

The non-refundable fee is £100 per annum and is payable in two payments. You can only pay for six months access at one time.  You will gain access until the end of the six month period, or you complete your degree whichever is earlier.

If you require an additional period of access  you must make an additional payment of £50.

The fee is the same for research, taught, full-time, part-time, home and non-EU students.

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code