Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Myfyrwyr Di-breswyl / Non Residential Students

Trwydded Parcio i Fyfyrwyr / Student Parking Permit

£41.60

Description

Ar gael i fyfyrwyr sy’n teithio i’r Brifysgol a chanddynt gyfeiriad amser tymor sydd dros 3 milltir o Aberystwyth.

Available to commuting students who have a term time address of more than 3 miles from Aberystwyth.

Mae’n ofynnol i holl fyfyrwyr dibreswyl barcio yn PJM / All non-residential students are required to park in PJM

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code