Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Gwyl y Gaeaf yng Nghaerdydd / Cardiff Winter Wonderland - 25 Tachwedd / 25 November 2017

Cardiff

£15.00

Description

Cwrdd yn swyddfa’r porthorion 7.00yb
Meet at Porters' Lodge 7.00am

Please note that trips may be cancelled if not enough students book a place

 

Detailed Description

Ymweliad bythol boblogaidd â Gwyl y Gaeaf yng Nghaerdydd lle ceir sglefrio iâ, ffair a phentref alpaidd sy’n cynnig bwyd a diod Nadoligaidd. Mae mynediad i’r wyl yn rhad ac am ddim heblaw am y sglefrio. Bydd cyfle i chi brynu tocyn sglefrio drwy’r Swyddfa Ryngwladol. Efallai y byddwch hefyd am fynd i ymweld â Phrofiad Doctor Who yn y Bae, neu Gastell Caerdydd yng nghanol y ddinas, neu fanteisio ar y cyfle i siopa a chymdeithasu yn y brifddinas.


An ever popular trip to the Cardiff Winter Wonderland which offers Ice Skating, a Fun Fair and an alpine village serving festive food and drink. Entrance to the wonderland is free except ice skating. You have the option to buy an ice skating ticket through the International Office. You might also choose visit the Doctor Who Experience in the Bay, or Cardiff Castle in the centre, or just take advantage of the shopping and social opportunities the Welsh Capital has to offer.

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code