Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

PL205 Creu Podlediadau (2022/2023)

Info

Course Information

PL205 Creu Podlediadau (2022/2023)

Mae nifer ohonom yn defnyddio podlediadau i ddifyrru ein hamser wrth i ni wneud rhywbeth arall am 40 munud, yn yr un modd â gwrando ar y radio.

Course Code

PL205 (2023)

Course Leader

Kerry Ferguson
Course Description

Mae nifer ohonom yn defnyddio podlediadau i ddifyrru ein hamser wrth i ni wneud rhywbeth arall am 40 munud, yn yr un modd â gwrando ar y radio. Mae’n llwyfan amlbwrpas ar gyfer trafodaethau, gwybodaeth am bynciau sydd o ddiddordeb a hefyd at ddibenion adloniant. Wyddech chi fod y rhan fwyaf o bodlediadau wedi’u cynllunio i gyd-fynd â’r amser cymudo cyfartalog. Mae nifer o addysgwyr bellach yn defnyddio’r llwyfan i rannu deunydd addysgol gyda gogwydd. Mae podlediadau yma i aros ac mae’r radio traddodiadol wedi dioddef.
Bydd y modiwl hwn yn eich tywys drwy’r broses o gynllunio podlediad, y peryglon, y datganiad lifft, graffeg logo a marchnata yn ogystal â gofynion technegol. Byddwch yn astudio’r modiwl ar eich cyflymdra eich hun a cheir tasgau rhyngweithiol i gyfeirio eich penderfyniadau ar hyd y ffordd a’ch atal rhag chwythu’ch plwc.

StartEndCourse Fee 
Public
01/02/202331/03/2023£55.00[Read More]
Staff
01/02/202331/03/2023[Read More]
Student
01/02/202331/03/2023[Read More]

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code