Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Entrepreneuriaeth Wledig 1

Info

Course Information

IBERSDL logo

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, mae'r cwrs hwn am ddim tan ddiwedd 2023. Os hoffech barhau â'r cwrs ar ôl y cyfnod hwn, y ffioedd yw £100 ar gyfer DPP heb ei achredu neu £250 i gael mynediad at asesiadau a gweithio tuag at 5 credyd. Mwy o wybodaeth yn https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

Mae'r modwil hyn yn ymdrin á beth yw entrepreneuriaeth a sut mae entrepreneuriaeth yn gweithio a sut i feddwl yn entrepreneuraidd. Bydd y modiwl hefyn yn cyflwyno'r cysyniad o Arweinyddiaeth Newid a sut y gall busnesau reoli newid.  Bydd ail ran y cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer adeiladu a datblygu cyfrifon cyllidebol.

CQFW Lefel 7 - Lefel Meistr

 

 

Course Code

BWM3005

Course Leader

Meirion Roberts
Course Description

Cynnwys:

  • Egwyddorion entrepreneuriaeth 
  • Cofnodi a chasglu ffigyrau ar gyfer cyllidebau

Asesiad drwy adroddiad 1500 o eiriau

 

 

StartEndPlaces LeftCourse Fee 
25/10/202331/12/20230£100.00[Read More]

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code