Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Cwmniau Allanol / External Companies

Cwmniau Allanol / External Companies

Description

Cwmniau Allanol - Bydd angen i chi fod naill ai yn:

  • Aelod staff siedau Aur
  • Aelod o staff y BBC
  • Tenant sy'n prydlesi ystafell Prifysgol Aberystwyth
  • Cynrychiolwyr Undebau Llafur

Bydd yr holl ceisiadau uchod yn cael ei wirio gan Ystadau neu Adnoddau Dynol.

Pris - £5.20 y mis (3 mis o leiaf – 12 mis ar y fwyaf ar gyfer trwydded parcio)

Cyfarwyddiadau

Dewiswch y nifer o fisoedd yr hoffech chi drwydded, yna dewiswch ychwanegu at y fasged.


External Companies – you will need to be either a:

  • Silver Sheds member of staff
  • BBC member of staff
  • Tenant that leases an AU room
  • TU rep

All the above applications will be verified by Estates or Human Resources.

Price - £5.20 per month (3 months minimum - 12 months maximum permit parking duration)

Instructions

Please select the number of months you would like a permit for, then selct add to basket.

 Months
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code