Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

IBERS

IBERS

IBERSDL logo

Entrepreneuriaeth Wledig 1

Description

 Y ffioedd ar gyer y cwrs hyn  yw £100 ar gyfer DPP heb ei achredu neu £250 i gael mynediad at asesiadau a gweithio tuag at 5 credyd. Mwy o wybodaeth yn https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

Mae'r modwil hyn yn ymdrin á beth yw entrepreneuriaeth a sut mae entrepreneuriaeth yn gweithio a sut i feddwl yn entrepreneuraidd. Bydd y modiwl hefyn yn cyflwyno'r cysyniad o Arweinyddiaeth Newid a sut y gall busnesau reoli newid.  Bydd ail ran y cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer adeiladu a datblygu cyfrifon cyllidebol.

CQFW Lefel 7 - Lefel Meistr

 

 

StartEndPlaces LeftCourse Fee 
Hoffwn astudio i ennill credydau
25/10/202331/12/20240£250.00[Read More]
CPD
25/10/202331/12/20240£100.00[Read More]
IBERSDL logo

Entrepreneuriaeth Wledig 2

Description

 Y ffioedd ar gyfer y cwrs hyn yw £100 ar gyfer DPP heb ei achredu neu £250 i gael mynediad at asesiadau a gweithio tuag at 5 credyd. Mwy o wybodaeth yn https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

Mae'r modwil yma yn adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau y mae'r myfyrwir wedi'u dysgu yngh nghwrs cyntaf y gyfres.  Bydd y myfyrwyr yn dysgu hanfodion dadansoddi busnes i'w galluogi i asesu cryfder a gwendidau busnes.  Byddant hefyd yn dysgu am y gwahanol fathau o strwythurau busnes y gellir ei creu wrth ddechrau neu ddatblygu busnes ac yn adran olaf y cwrs byddant yn dysgu am rai o'r cysyniadau y tu ol i integreiddio cynnyrch mewn i'r farchnad neu datblygiad busnes i mewn i ran newydd o'r gadwyn gyflenwi.

CQFW Lefel 7 - Lefel Meistr

 

 

StartEndPlaces LeftCourse Fee 
Hoffwn astudio i ennill credydau
05/12/202330/11/20240£250.00[Read More]
CPD
05/12/202330/12/20240£100.00[Read More]
IBERSDL logo

Entrepreneuriaeth Wledig 3

Description

 Y ffioedd ar gyfer y cwrs hyn yw £100 ar gyfer DPP heb ei achredu neu £250 i gael mynediad at asesiadau a gweithio tuag at 5 credyd. Mwy o wybodaeth yn https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

Bydd myfyrwyr yn edrych yn gyntaf ar sut y gall arweinwyr busnes reoli newid mewn busnes.  Yna byddant yn edrych ar ddwy sgil allweddol sy'n ofynnol ar gyfer datblygu cynlluniau busnes ariannol ar gyfer mentrau newydd - beirniadu risg ac ansicrwydd ac arfarniad buddsoddi.  

CQFW Lefel 7 - Lefel Meistr

 

 

StartEndPlaces LeftCourse Fee 
CPD
05/12/202331/12/20240£100.00[Read More]
Hoffwn astudio i ennill credydau
05/12/202331/12/20240£250.00[Read More]
IBERSDL logo

Entrepreneuriaeth Wledig 4

Description

 Y ffioedd ar gyfer y cwrs hyn yw £100 ar gyfer DPP heb ei achredu neu £250 i gael mynediad at asesiadau a gweithio tuag at 5 credyd. Mwy o wybodaeth yn https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddadansoddi cyfrifon Busnes i fesur cadernid a gwytnwch y busnes o ran cyfrifeg.  Bydd y myfyrwyr hefyd yn dysgu sut y gellir dehongli sensitifrwydd a sut y gellir dehongli hyn yn effeithiol i roi gwell dealltwriaeth iddynt o sefyllfa bresennol y busnes neu sefyllfa'r busnes yn y dyfodol os nad yw rhagfynegiadau'r farchnad yn ol y disgwyl ar gyfer menter newydd.  Yn olaf bydd myfyrwyr yn cael eu arwain drwy amrywiol astudiaethau achos busnes gwledig i dynnu sylw at sut mae busnesau wedi datblygu ac addasu i'r newid.

CQFW Lefel 7 - Lefel Meistr

 

 

StartEndPlaces LeftCourse Fee 
05/12/202331/12/20240£100.00[Read More]
Hoffwn astudio i ennill credydau
05/12/202331/12/20240£250.00[Read More]
IBERSDL logo

Introduction to Organisational Psychology

Description

 

If you are resident in Wales, this course is free until the end of March 2024. If you would like to continue with the course after this time the fees are £100 for non-accredited CPD or £250 to access assessments and work towards 5-credits. More details at https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

This module examines the key concepts of Organisational Psychology that are relevant to the design of organisational structure and the leadership and management of people in contemporary organisations

 

CQFW Level 7 - Masters Level

 

StartEndPlaces LeftCourse Fee 
I live outside Wales
04/12/202331/12/20240£250.00[Read More]
I live outside of Wales
04/12/202331/12/20240£100.00[Read More]
IBERSDL logo

Introduction to Soils

Description

If you are resident in Wales, this course is free until the end of March 2024.

If you would like to continue with the course after this time or if you are based outside Wales, the fees are £100 for non-accredited CPD or £250 to access assessments and work towards 5-credits. More details at https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

This module is designed to introduce students to the fundemental aspects of soils for agricultural and horticultural purposes along with providing a basic understanding of soil science principles.  Students will delve into topics such as soil formation, structure, function, significance, ecology and their impact on plant growth.

CQFW Level 7 - Masters Level

 

StartEndPlaces LeftCourse Fee 
06/12/202331/12/20240£250.00[Read More]
06/12/202331/12/20240£100.00[Read More]
IBERSDL logo

Introduction to Strategic Leadership

Description

 

If you are resident in Wales, this course is free until the end of March 2024. If you would like to continue with the course after this time the fees are £100 for non-accredited CPD or £250 to access assessments and work towards 5-credits. More details at https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

This module examines international strategy and leadership in businesses. Creating and delivering an effective strategy is a critically important aspect of business worldwide. The module examines techniques required for the design, operation and deployment of a business strategy including effective leadership as a means of reducing business risk.

 

CQFW Level 7 - Masters Level

 

StartEndPlaces LeftCourse Fee 
I live outside Wales - and want to work towards academic credits.
11/12/202331/12/20240£250.00[Read More]
I live outside Wales - and don't wish to gain credits.
11/12/202330/12/20240£100.00[Read More]
IBERSDL logo

Marketing Planning

Description

15th November 2023

If you are resident in Wales, this course is free until the end of March 2024. If you would like to continue with the course after this time the fees are £100 for non-accredited CPD or £250 to access assessments and work towards 5-credits. More details at https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

This microcredential introduces project management techniques relevant to industry and business. Through examining and reflecting on the processes of planning, organising, and managing engineering projects, this microcredential will explore a range of mangement models, and planning tools and techniques. We will apply these to the design, planning, cost control and management of given project scenarios.

CQFW Level 6

 

StartEndPlaces LeftCourse Fee 
I live outside Wales and want to work towards credits
15/11/202331/12/20240£250.00[Read More]
15/11/202331/12/20240£100.00[Read More]
IBERSDL logo

Plant Breeding 1 / Bridio Planhigion 1

Description

Fees for this course are £100 for non-accredited CPD or £250 to access assessments and work towards 5-credits. More details at https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

 

This open access module is designed to provide an introduction to Plant Breeding.

CQFW Level 7 - Masters Level

 

StartEndCourse Fee 
I want to work towards academic credits.
21/06/202331/12/2024£250.00[Read More]
CPD
21/06/202331/12/2024£100.00[Read More]
IBERSDL logo

Plant Breeding 2 / Bridio Planhigion 2

Description

Fees for this course are £100 for non-accredited CPD or £250 to access assessments and work towards 5-credits. More details at https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

The microcredential will begin by exploring the key aspects of breeding self-pollinated plants and compare a range of breeding systems for these species. We will then focus on breeding cross pollinated species and compare breeding systems for these. We will assess the effect of polyploidy in plants and how induction of polyploidy may be used in plant breeding programs. Finally we will also look at the principle of employing interspecific and intergeneric hybridization in breeding and its utilisation in a range of breeding programmes

CQFW Level 7 - Masters Level

 

StartEndCourse Fee 
I want to work towards academic credits
26/07/202331/12/2024£250.00[Read More]
CPD
26/07/202331/12/2024£100.00[Read More]
IBERSDL logo

Plant Breeding 3 / Bridio Planhigion 3

Description

Fees for this course are £100 for non-accredited CPD or £250 to access assessments and work towards 5-credits. More details at https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

This 3rd microcredential in the Plant Breeding set provides the knowledge that you will need to design, plan and set up a plant breeding programme. The module begins with Experimental Design, Trait Measurement & Resource Management before looking in detail at routes to commercialising a new variety.

CQFW Level 7 - Masters Level

 

StartEndCourse Fee 
I want to work towards academic credits.
06/09/202331/12/2024£250.00[Read More]
CPD
06/09/202331/12/2024£100.00[Read More]
IBERSDL logo

Plant Breeding 4 / Bridio Planhigion 4

Description

Fees for this course are £100 for non-accredited CPD or £250 to access assessments and work towards 5-credits. More details at https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

r

This 4th short module in the Plant Breeding set focusses on:
- Plant Participatory Breeding programmes and Utilising Diversity in plant breeding programmes
- The role of mutants and biotechnology
- Genetics

CQFW Level 7 - Masters Level

 

StartEndCourse Fee 
I want to work towards academic credits
20/09/202331/12/2024£250.00[Read More]
CPD
20/09/202331/12/2024£100.00[Read More]
IBERSDL logo

Project Management Techniques

Description

If you are resident in Wales, this course is free until the end of 2023. If you would like to continue with the course after this time the fees are £100 for non-accredited CPD or £250 to access assessments and work towards 5-credits. More details at https://ibersdl.org.uk/study-options/ibers-dl-microcredentials/about-microcredentials/

This microcredential introduces project management techniques relevant to industry and business. Through examining and reflecting on the processes of planning, organising, and managing engineering projects, this microcredential will explore a range of mangement models, and planning tools and techniques. We will apply these to the design, planning, cost control and management of given project scenarios.

CQFW Level 7 - Masters Level

 

StartEndPlaces LeftCourse Fee 
I live outside Wales and wish to work towards academic credits
04/10/202331/10/20240£250.00[Read More]
I live outside Wales and do not wish to work towards academic credits
04/10/202331/10/20240£100.00[Read More]

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code