Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Aelodaeth darllenwyr cysylltiol (Alumni) / Associate reader membership (Alumni)

Llyfrgell / Library

£15.00

Description

Aelodaeth tri mis. Gallwch brynu mwy nag un i brynu aelodaeth hirach (£15 y chwarter)

Three month membership. You can purchase more than one to purchase a longer membership (£15 per quarter)

 

Detailed Description

Mae gwybodaeth lawn am fynediad Darllenwyr Cysylltiol ar gael yma. Unwaith i chi wneud taliad, mi fyddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau ac i drefnu cerdyn Darllenwr Cysylltiol. Nodwch, mi fyddwn yn gofyn i chi ddod a thystiolaeth i ddangos eich cysylltiad gydag un o’r cetegoriau isod pan fyddwch yn dod i gasglu’r garden.

Full details on Associate Reader access can be found here. Once you have made payment, we will contact you to confirm and to arrange an Associate Reader card. Please note, we will ask that you bring evidence to demonstrate your affiliation with one of the below categories when you come to collect the card.

 

Categori defnyddiwr

Category of User

Manylion mynediad / Access details

Cost / Charge

Athrawon

Defnyddwyr corfforaethol (ee. CBHC)

Defnyddwyr nad ydynt yn rhan o PA sy'n meddiannu gofod swyddfa ar y campws y Brifysgol ar sail fasnachol

Staff Coleg Ceredigion

Staff CyMAL

Staff Cynfor Llyfrau Cymru

Staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Staff Ysbyty Bronglais

 

Teachers

Corporate users (eg RCAHMW)

Non-AU users who occupy office space on the University campuses on a commercial basis

Coleg Ceredigion staff

CyMAL staff

Welsh Books Council staff

National Library of Wales staff

Bronglais Hospital staff

 

Mynediad Llyfrgell yn unig / Library borrowing only

 

£30.00 y chwarter/ £30 a quarter

 

Graddedigion PA (cyn-fyfyrwyr)

 

AU graduates (ex students)

 

Mynediad Llyfrgell yn unig / Library borrowing only

 

£15.00 y chwarter/ £15 a quarter

 

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code