Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Aelodaeth darllenwyr cysylltiol (Preswylwyr Lleol) / Associate reader membership (Local Residents)

Llyfrgell / Library

£30.00

Description

Aelodaeth tri mis. Gallwch brynu mwy nag un i brynu aelodaeth hirach (£30 y chwarter


Three month membership. You can purchase more than one to purchase a longer membership (£30 per quarter)

 

Detailed Description

Mae gwybodaeth lawn am fynediad Darllenwyr Cysylltiol ar gael yma. Unwaith i chi wneud taliad, mi fyddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau ac i drefnu cerdyn Darllenwr Cysylltiol. 

Full details on Associate Reader access can be found here. Once you have made payment, we will contact you to confirm and to arrange an Associate Reader card.

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code