Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Staff Achlysurol / Casual Staff

Staff Achlysurol / Casual Staff

Description

Staff Achlysurol - bydd angen i chi fod naill ai yn:

  • Person sy’n cymryd nodiadau; neu
  • Athro rhan-amser; neu
  • Fyfyriwr PhD (derbyn bwrsariaeth); neu
  • Staff Aberforward

Bydd yr holl ceisiadau uchod yn cael ei wirio gan Adnoddau Dynol.

Pris - £2.62 y mis (3 mis o leiaf – 12 mis ar y fwyaf ar gyfer trwydded parcio)

Cyfarwyddiadau

Dewiswch y nifer o fisoedd yr hoffech chi drwydded, yna dewiswch ychwanegu at y fasged.


Casual Staff – you will need to be either a:

  • Note-taker; or
  • Part-time teacher; or
  • PhD student (receiving bursary); or
  • Aberforward staff member

All the above categories will be verified by Human Resources.

Price - £2.62 per month (3 months minimum - 12 months maximum permit parking duration)

Instructions

Please select the number of months you would like a permit for, then selct add to basket.

 Months
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code